Què és Lletra lligada?

És un servei d'assessorament, valoració i intervenció psicopedagògica. Tenim cura de tot allò que té a veure amb l'aprenentatge i el llenguatge de nois i noies en edat escolar.

Què fem?

Aportem les eines i recursos necessaris per tal que qualsevol nen o nena millori el seu rendiment escolar i, en conseqüència, el seu desenvolupament i benestar personal. En el cas que hi hagi qualsevol trastorn, el detectem, el valorem, el diagnostiquem i l'abordem de la manera adequada.

A qui ens adrecem?

A famílies amb fills/es en edat escolar que tinguin interès en cobrir totes les seves necessitats educatives. Nosaltres hi posem la professionalitat, la capacitació, la rigorositat i el tracte humà.


Telèfon 665 21 99 64